Words!!!

Herkesin gizliliğine önem veriyoruz.

TUTBUL APLİKASYONU (BUNDAN BÖYLE TUTBUL OLARAK ANILACAK), GİZLİLİĞİNİZİ KORUMAK VE KULLANILMAKTA BULUNAN TEKNOLOJİK ALTYAPIDAN EN ÜST SEVİYEDE YARARLANMANIZI SAĞLAYABİLMEK AMACIYLA; KİŞİSEL BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÇEŞİTLİ GİZLİLİK İLKELERİ BENİMSENMİŞTİR. BU GİZLİLİK İLKELERİ DAHİLİNDE TUTBUL.COM İNTERNET SİTESİ VE TÜM ALT INTERNET SİTELERİNDE VERİ TOPLANMASI VE/VEYA KULLANIMI KONUSUNDA UYGULANMAK ÜZERE BELİRLENMİŞ VE BEYAN EDİLMEKTEDİR.

Tutbul aplikasyonunu ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır. Kullanıcılar, Tutbul sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. Tutbul “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

Tutbul, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından Tutbul uygulaması üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Tutbul, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha etkili kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Tutbul, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Tutbul, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Tutbul uygulamasında çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Tutbul gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve kayıtları anılan bu adresler bu amaçlarla kullanabilir. Buna ek olarak, Bu IP adresleri, Tutbul tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. Tutbul sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

Tutbul’a kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla Tutbul’a vermeleri gerekmektedir. Tutbul'un, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Tutbul tarafından talep edilebilecek bilgiler, kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemler sırasında ortaya koyulan ilgili bilgiler Tutbul ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Tutbul, uygulama içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Tutbul, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Tutbul, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Tutbul’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Tutbul, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

Bu durumlar; 7.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, 7.2. Tutbul’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, 7.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, 7.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde. Tutbul, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

Tutbul tarafından uygulama içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Tutbul ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir.

Tutbul, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Tutbul uygulamasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Tutbul’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Tutbul uygulamasını kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Tutbul uygulamasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. Tutbul “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

Yürürlük tarihi: 06/02/2019

Tutbul Dijital Yayıncılık A.Ş. Cumhuriyet Mah. Ergenekon Cad. Ergenekon Han No.26 D.6 Şişli - İstanbul merhaba@tutbul.com